Lhůty revizí

Lhůta pro provedení pravidelné revize se stanoví z následující tabulky v závislosti na umístění elektrického zařízení v prostoru se zvýšeným rizikem ohrožení osob nebo druhu prostředí v prostoru, ve kterém je elektrické zařízení umístěno.

Lhůty pravidelných revizí podle působení vnějších vlivů:

Druh prostředí podle
dříve platných ČSN

Třídy vnějších vlivů dle
ČSN 33 2000-3

Lhůta revizí
(roky)

základní, normální

normální, AA4,AB4,AB5,XX1 pro vlivy AC
až AR (mimo AQ), BA1,BC1,BC2,BD1,BE1,CA1,CB1,BA4,BA5

5

studené, horké, vlhké,zvýšená korozní agresivita, nehořlavý

 prach, biolog.škůdci

přibližně AA1 až AA8 (kromě AA4) a vnitřní prostory s AB1 až AB7 (kromě AB5), A4 až AE6, AF3, AK2, AL2

3

mokré, s extrémní korozní agresivitou

AD2 až AD8, AF4

1

s otřesy, pasivní s nebezpečím požáru nebo výbuchu

AG3, AH3, BE2, BE3

2

venkovní, pod přístřeškem

vně budovy může být AB2,3, AB6,7,8, AD3,4,5 i pro výskyt vody mimo déšť (způsobený člověkem) a samotné zařízení, které je před přímými účinky deště chráněno nebo je pro ně provedeno, AF2,3, AN2,3, AS1,2,3 + ostatní vlivy podle konkrétní situace

4

 

 

Lhůty pravidelných revizí stanovené podle druhu prostoru se zvýšeným rizikem ohrožení osob:

umístění elektrického zařízení

využití a konstrukce
budovy

revizní lhůty
(roky)

prostory určené pro shromažďování
více než 200 osob

 BD3, BD4 (zároveň BA1)

2

zděné obytné a kancelářské budovy

BD1 (může být BD2)

5

rekreační střediska, školky, hotely,
jiná ubytovací zařízení

BD4, BA2

3

objekty z hořlavého materiálu C2,3

CA2

 2

pojízdné a převozné prostředky,karavany.prodejny

 

 1

 

Prozatímní zařízení staveniště

 

6 měsíců

 

 

 

 

Lhůty pravidelných revizí doporučených v jednotlivých prostorech dle ČSN 33 2000-6:

objekt, prostor

oddíl ČSN 33 2000

lhůta revize (roky)

prostor s vanou nebo sprchou,
umývací prostory

701

3

plavecké bazény nebo fontány

702

1

místnosti se saunovými kamny

703

3

staveniště a demolice

704

6 měsíců

zemědělská a zahradnická zařízení

705

3

omezené vodivé prostory

706

3

zařízení pro zpracování dat

707

5

parkovací místa karavanů v kempech

708

1

venkovní osvětlení

714

4

 

 

Lhůty pravidelných revizí systému ochrany před bleskem dle ČSN EN 62305:

ochranná úroveň

vizuální kontrola

celková revize

I, II

1rok

2 roky

III, IV

2 roky

4roky

 

 

 

Lhůty pravidelných revizí spotřebičů dle ČSN 33 1600 ed.2

Skupina el. spotřebičů používaných

Spotřebiče a nářadí držené v ruce

Ostatní  nepřipevněné spotřebiče

třída

Revize

třída

Revize

A
pro pronájem

před vydáním uživateli

před vydáním uživateli

B
ve venkovním prostoru (stavby)

I

II, III

3 měsíce

6 měsíců

I, II, III

6 měsíců

C
ve vnitřních prostorách (řemesla)

I

II, III

6 měsíců

12 měsíců

I, II, III

24 měsíců

D
ve veřejných prostorách (školy,  hotely )

I, II, III

12 měsíců

I, II, III

24 měsíců

E
při administrativní činnosti-kanceláře

I, II, III

12 měsíců

I, II, III

24 měsíců

 

 


Vytisknout